Varför bibliotek och Agenda 2030?

Syftet med nätverket för bibliotek och Agenda 2030 är att samla bibliotek och bibliotekarier som arbetar för att uppnå de globala målen genom sin verksamhet. Vi vill visa både för biblioteksväsendet och samhället i stort hur bibliotek på olika sätt kan bidra till uppfyllandet av de globala målen. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning vill vi skapa engagemang kring Agenda 2030 och rollen bibliotek kan spela i det globala och lokala arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Vi anordnar nätverksträffar (digitalt eller fysiskt) som annonseras via vår elpostlista och på nyhetssidan.

Expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030