Etikettarkiv: IFLA

Rapport från nätverksträffen 10 juni 2020

Rapport från nätverksträffen 10 juni 2020

Av Kristina Forsberg Aldrén, bibliotekarie vid Mälardalens högskola

Nätverksträff Juni 2020
Nätverksträff via Zoom, Kristine Paberza-Ramiresa från IFLA föreläser om Library Map of the World. Foto: Karolina Andersdotter (CC BY 4.0)

Den andra nätverksträffen för Bibliotek och Agenda 2030, 10 juni 2020, ägde rum digitalt via Zoom. Det var min första nätverksträff, eftersom jag är ny medlem i Svensk biblioteksförening och i expertnätverket.

Dagens nätverksträff handlade om (IFLA) Library Map of the World med fokus på och en workshop i storytelling med Kristine Paberza-Ramiresa från IFLA.

Library Map of the World innehåller grundläggande biblioteksstatistik från hela världen och genom så kallade SDG-berättelser, som visar hur bibliotek i olika länder bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål, tydliggörs statistiken och stärker bibliotekens röst globalt.

Nätverksträffen bjöd på en intressant föreläsning, där man fick veta mer om hållbarhetsmålen och om hur storytelling fungerar i praktiken när man skapar SDG-berättelserna. I workshopen fick vi prova på att definiera några delar i ett flödeschema för SDG-berättelser. Dessutom bjöd nätverksträffen på en hel del inspiration. Jag ser fram emot att få ta del av alla historier som vi i Sverige kan dela med oss av.

Själv har jag ingen historia än, men det var väldigt intressant att få lära mig mer om de globala hållbarhetsmålen, om Library Map of the World och storytelling.

Mitt lärosäte, Mälardalens högskola, har profilen hållbar utveckling så jag ville lära mig mer om Agenda 2030 och se om biblioteket kan bidra på något sätt. Nu vet jag så mycket mer om det. Stort tack!

Inbjudan till nätverksträff online 10 juni kl 9-12

Onsdag 10 juni bjuder expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030 i samarbete med expertnätverket för IFLA in till en digital nätverksträff med temat Library Map of the World.

IFLA Library Map of the World (LMW) är en plattform för att samla SDG stories, det vill säga berättelser om hur bibliotek världen över genom olika aktiviteter och program bidrar till att uppfylla FN:s sjutton hållbarhetsmål.

Du kan läsa redan publicerade berättelser på librarymap.ifla.org/stories och inspireras av de aktiviteter, projekt och program anordnade av eller i samarbete med bibliotek världen över.

På nätverksträffen kommer IFLA:s representant Kristīne Pabērza berätta om LMW:s tillkomst, syfte och hur vi kan bidra med våra goda exempel till kartan. Formatet för IFLA:s SDG stories är specifikt utformat för att kunna användas för påverkansarbete lokalt och globalt och Kristīne kommer att ta oss igenom alla delar i processen och förklara vilken information som samlas in och varför.

Varmt välkomna!

Program

9:00-9:10
Hej och välkommen – Karolina Andersdotter, Agenda 2030-nätverket och Catharina Isberg, IFLA-nätverket

9:10-10:00
Presentation av IFLA Library Map of the World och SDG stories – Kristīne Pabērza Ramiresa, member engagement officer på IFLA

10:15-11:50
Workshop – hur du bidrar med din SDG story till Library Map of the World – datainsamling, skrivtips och uppföljning

11:50-12:00
Avslut och tack för idag