Etikettarkiv: omvärldsbevakning

”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull” – Agenda 2030 och bibliotek i DN Debatt

Riksbibliotekarie Karin Grönvall med flera myndighetschefer i kulturarvssektorn skriver en debattartikel om digitalisering av kulturarv i dagens DN (4/1).

Porträtt av Cecilia Vasa
En uppfordrande blick att omgående digitalisera det svenska kulturarvet från Cecilia Vasa. Bild från kulturallmänningen/UUB – Alvin.

I artikeln finns en hänvisning till hur digitalisering av kulturarvet bidrar till att uppfylla Agenda 2030:

Ett öppet och digitalt kulturarv är också en fråga om samhällsekonomi, forskning och innovation, samt en möjlighet att rädda information som riskerar att förloras för alltid.

Därigenom öppnas dörrar till helt ny och unik kunskap, som får oss att bättre förstå vårt förflutna, vår samtid och bidrar till att finna bättre lösningar på framtidens utmaningar. Inte minst de som är kopplade till de globala målen i Agenda 2030.

Inga specifika mål av de sjutton nämns, men själv gör jag kopplingen till mål 4, mål 8*, mål 9, mål 11** och mål 16***.

Hoppas att denna artikel kan inspirera oss att under 2021 fortsätta vårt idoga arbete att med hjälp av biblioteken uppfylla de globala målen.

* i synnerhet 8.9 Främja gynnsam och hållbar turism.
** i synnerhet 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
*** i synnerhet 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna